Kadonnutta arkkitehtuuria

Mitä on arkkitehtuuri?

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri tarkoittaa rakennustaidetta, jonka avulla suunnitellaan monenlaisia rakennuksia ja yhdyskuntia sekä niihin liittyviä osia. Arkkitehtuurin tavoitteena on löytää tasapaino taloudelliselta, tekniseltä, juridiselta, yhteiskunnalliselta ja esteettiseltä kannalta katsottuna. Arkkitehtuuri voi olla myös pienimuotoista, joka tarkoittaa vaikkapa ovenkahvan yksityiskohdan muotoilua verrattuna vaikkapa kokonaisen maiseman suunnitteluun.

Arkkitehtuuri ja tekniikka

Tekniikan käyttö eli tekninen tieto kuuluu olennaisena osana arkkitehtuuriin.

Rakentamisessa käytetään aina kokonaisvaltaisuuteen pyrkivää arkkitehtonista ajattelumallia, eli arkkitehtuurin rakennusoppia. Rakennusopin tavoitteena on tutkia rakentamiseen käytettäviä materiaaleja käyttötapoineen ja rakenneosien sekä erilaisten rakenteiden suunnittelua.

Yleisimpiä rakennusmateriaaleja ovat kivi, tiili, puu, rauta- ja teräsrakenteet.

Kiven käytön parhaita puolia ovat, että se on kestävä ja helposti veistettävä materiaali. Miinuspuolena on, että kiveä on erittäin kallista ja vaikeaa louhia, joten luonnonmateriaalit, kuten puu sekä tiili ovat suosittuja rakennusmateriaaleja.

Tiili valmistetaan hiekasta ja savesta kuivaamisen ja polttamisen avulla. Tiili on aina karkeakeraaminen, yleensä suorakulmainen ja määrämuotoinen rakennusmateriaali, jota käytetään julkisivuihin, erilaisiin tulisija- ja hormirakenteisiin sekä pien-, rivi- ja kerrostalorakentamiseen.

Puu on muita luonnonmateriaaleja joustavampaa ja kätevästi saatavilla olevaa rakennusmateriaalia. Puun käyttö rakentamisessa altistaa kuitenkin helposti tulipaloille ja rakenteiden lahoamiselle. Huomattavaksi arkkitehtuurin innovaatioksi sanotaan rauta- ja teräsrakenteiden kehittämistä, joiden avulla rakennetaan vahvempia rakenteita kuin minkään muun rakennusmateriaalin avulla. 1900 -luvulla teräsrakenteisen palkkeihin ja pilareihin perustuvan järjestelmän käyttöönottaminen mullisti arkkitehtuuria myönteisellä tavalla maailmanlaajuisesti.

Tee-se-itse -rakentajalle tunnettu ja edullinen byggmax upeita ovi- ja seinäkoristeita. Koriste-elementeistä käytetään klassisessa arkkitehtuurissa tunnettua nimitystä päätykolmio. Kauniisti muotoiltu koriste-elementti voidaan asentaa peitelistan päälle tai peitelistan yläosaksi vahvistamaan kaaren tai oviaukon luomaa tyylikästä yleisvaikutelmaa.

Betonin käyttö rakennusmateriaalina on ollut suosittua jo varhain eli 1800 -luvun Roomassa. Teräksellä vahvistettua betonia suositaan nykyään erittäin paljon, sillä se on vahva ja monikäyttöinen materiaali. Betonia käytetään myös todella näyttäviin veistoksiin, sillä materiaalina betoni on sekä venyttäviä että puristavia voimia kestävä materiaali. Näyttäviä arkkitehtuuri-innovaatioita ovat muun muassa esijännitetyt rakenteet, keveät betonikuorirakenteet ja esivalmistetut betonielementit.

Arkkitehtisuunnittelu

Jokaisen uuden rakennuskohteen kohdalla arkkitehtisuunnittelu aloitetaan heti kun rakennushankkeen tyyppi, hinta ja paikka on täysin tiedossa. Taitavan arkkitehtisuunnittelun avulla kolme tärkeää tekijää eli rakennuksen käyttö, taloudelliset seikat ja ympäristön vaatimukset saadaan hyvin yhteensovitettua.

Luonnonympäristö luo arkkitehtisuunnittelulle sekä etuja että rajoitteita.

Aurinko, tuuli, tulvien uhka, maaperän luonnollinen kosteus, melu ja saasteet

rakennuksen suunta ja muoto, puut, viereiset rakennukset sekä ulkoa tuleva auringonvalo asettavat arkkitehtisuunnittelulle monia haasteita. Räystäät, kuistit ja sisäpihat suojaavat suoralta auringonvalolta ja saasteilta.

Arkkitehtisuunnittelun taloudellisiin seikkoihin kuuluvat kaikkien

kustannusten säätely ja jakautuminen maan, rakennusmateriaalien ja työvoiman hinnan kanssa, jotka kallistuvat hinnaltaan aina tarjonnan heikentyessä.

Arkkitehtuurin lajit

Tunnettuihin arkkitehtuurin lajeihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Asuntosuunnittelu

jonka tehtäviin kuuluu asuinrakennusten korjaus- ja uudisrakentaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin kuuluva rakentaminen.

  • Julkisten rakennusten suunnittelu

arkisista kohteista, kuten koulut- ja päiväkodit aina linnoista konserttitaloihin asti.

  • Sakraaliarkkitehtuuri

kuten uskonnolliset rakennukset, moskeijat, pyhätöt, kirkot ja temppelit ympäri maailman.

  • Hautausarkkitehtuuri

joista tunnetuimpia kohteita ovat mausoleumit, kuten Taj Mahal ja ainutlaatuiset Egyptin pyramidit.

  • Liike- ja teollisuusrakennusten suunnittelu
  • Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
  • Sisustusarkkitehtuuri
  • Maisema-arkkitehtuuri

on mielenkiintoinen oppiaine, joka on lisännyt viime vuosina runsaasti suosiotaan. Oppiaineen tavoitteena on auttaa opiskelijaa tuntemaan maisema-arkkitehtonisen suunnittelun perusteet ja maisema-arkkitehdin ammattiin kuuluvat tehtävät.

Kommentit pois päältä artikkelissa Mitä on arkkitehtuuri?
ashe