Arkkitehtuurin nykypäivä

Arkkitehtuuri nykypäivänä – uudisrakentaminen

Uudisrakentaminen on ollut voimakkaassa kasvussa viimeisen viiden vuoden ajan. Nyt 2019 uudisrakentamisen kasvu on taittumassa, ja uusien hankkeiden aloitus hieman hiipumassa. Näin kerrotaan Tilastokeskuksen ennakkotietoraportin mukaan. Myönnettyjen rakennuslupien määrä kuutioissa mitattuna alkoi huipun jälkeen hieman hiipua vuoden 2018 aikana, samoin aloitettujen hankkeiden. Valmistuneiden uudisrakennusten määrä oli kuitenkin vielä kasvussa viime vuoden loppupuolellakin.

Asuinrakentaminen on ollut uudisrakentamiselle varsin vertailukelpoinen lähtökohta, sillä se on toiminut ikäänkuin veturina kaikelle muullekin rakentamiselle. Suurin osa rakentamisesta kohdistuu asuinrakentamiseen, seuraavaksi eniten rakennetaan teollisuus- ja varastorakennuksia ja sitten liike- ja toimistorakennuksia.

Viime vuosi 2018 on ollut kuitenkin ennätyksellinen sekä haettujen rakennuslupien, aloitettujen hankkeiden että valmistuneiden hankkeiden määrässä. Aloitettuja rakennushankeita asuinrakennuksissa on noin 46 000 kappaletta. Vuonna 2019 aloitettujen hankkeiden määräksi on arvioitu jäävän alle 40 000, mikä merkitsee melkoista pudotusta valmistuviin hankkeisiin. Asunnontuotannon koko volyymi on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.

Muuttoliike Helsingin naapurikuntiin

Muuttoliike suuntautuu voimakkaasti pk-seudulle, ei kuitenkaan Helsinkiin, vaan sen lähikuntiin, kuten esimerkiksi Vantaalle. Sinne on muuttanut vuoden 2018 aikana 5139 uutta asukasta, kun edellisenä vuonna 2017 väestönkasvua oli 3686 asukkaan verran. Vantaalla on ollutkin alueen voimakkain väestönkasvu, Espoon seuratessa heti perässä. Molemmissa kunnissa etenkin uudisrakentaminen on ollut varsin voimakasta viime vuosina. Voimakas muuttoliike edellyttää myös infrastruktuurin pysymistä mukana kehityksessä, ja haasteita on esimerkiksi koulujen ja päiväkotipaikkojen riittävyydessä.

Kommentit pois päältä artikkelissa Arkkitehtuuri nykypäivänä – uudisrakentaminen
ashe